Flahart
Sarah Jane  b. circa 1816
Flickinger
Bandena  b. 1801, d. 1864
Elisabeth  b. circa 1749
Fogle
Amy
Folk
Sarah J  b. circa 1877
Fort
Elizabeth  b. circa 1778
Ellen  b. 1798, d. 1859
John  b. circa 1778
Forwood
Mary  b. circa 1754
Frank
Daryl Mae  b. 1926
Harold Edward Jr  b. 1920
Mary Ann
Frasher
Anna Barbara  b. 1786, d. 1853
Anna Margaretha  b. 1769
Anna Maria  b. 1769
Barbara  b. circa 1771
Catharina  b. 1751, d. 1814
Catharina  b. circa 1771
Charlotta  b. 1776, d. 1825
Eva Barbara  b. 1787
Friedrich  b. 1732, d. 1810
Johan Ludwig  b. 1765
Johan Peter  b. 1774, d. 1852
Johann Ludwig  b. circa 1763
Johannes  b. 1785
Magdalena  b. 1790
Margaretha  b. circa 1763
Maria Catharina  b. 1767
Maria Christina  b. 1781, d. 1853
Maria Elisabetha  b. 1783
Philippina  b. circa 1732
Rosina  b. 1778